SIMPOSI INTERNACIONAL
Des de la utopia a l´educació transformadora
Homenatge a Pierre Furter
Castelló 11 i 12 d´abril de 2024
Presencial i on line
PRESENTACIÓN Pierre Furter va ser un dels pedagogs més significatius del segle XX. Al costat de figures com Paulo Freire o Ivan Illich van exercir una influència decisiva en la renovació de les representacions educatives de les últimes dècades del segle. Temes com l'educació permanent, la utopia, l'educació d'adults, el desenvolupament regional, l'escola rural, l'androgènia, els espais per a la formació integral o l'educació sociocultural han estat treballats per ell aportant el seu pensament, praxi i investigació. OBJECTIUS 1. Actualitzar els principals temes sobre els quals va treballar Pierre Furter, aportant l´estat actual de la qüestió en cadascun d´eixos camps. 2. Aportar estudis i investigacions al voltant dels tres eixos temàtics que configuren l´educació permanent i el desenvolupament regional. 3. Intercanviar projectes i experiències al voltant d´una educació sociocultural transformadora.
EIXOS TEMÀTICS Eix 1: Educació Permanent, Educació d´adults Coordinació: Manel Martí Puig (UJI), Lucilia Salgado (Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente) Eix 2: Educació, comunitat desenvolupament rural Coordinació: Emma Vidal Prades (UJI), Antón Costa Rico (Universitat de Santiago de Compostela) Eix 3: Espais per una educació sociocultural Coordinació: Ãntonio Alcántara (Universitat de Barcelona), Rui Fonte (Universidade Tras-os-Montes Alto Douro) DATES A RETENIR: Fi del plaç d`inscripcions 9 d´abril del 2024 COL·LABOREN